نظرسنجی
زردبند

محصولات »

عصاره ختمی

بهبود سرفه های تحریک پذیر خشک و التهابات مخاط دهان و حلق بهبود التهابات همراه با ترشح گلو بیشتر

سیلیمارین

درمان اختلالات کبد و کیسه صفرا - درمان حمایتی بیماری های التهابی کبدی مزمن مثل کبد چرب و سیروز کبدی درمان کمکی هپاتیت های BوC - بهبود عملکرد کبد بیشتر