نظرسنجی
زردبند

پرسش و پاسخهای متداول

زردبند
بیشتر درباره‌ی زردبند:

او شما را از زمین به وجود آورد و از شما خواست که در آن آبادانی کنید (سوره هودآیه ۶۱)

زردبند شرکتی دانش بنیان و جوان گراست که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چهارچوب مدیریتی متکی بر فرهنگ ایرانی در پی ایجاد الگویی جهانی از یک سازمان زیبا و هوشمند با هدف تولید و عرضه محصولاتی طبیعی و گیاهی در راستای ارتقاء سلامت جامعه و توسعه عمران و آبادانی کشور است.

بیشتر